Oda do zimy

Droga zimo, przy tobie
Czuję się jak w raju...
Lecz odwiedzaj mnie w grudniu,
A nie, kurwa, w maju.

Filogejos  2019      Copyrights not reserved